WIESBADENER NEUROCHIRURGISCHE GEMEINSCHAFT e.V.
WIESBADENER NEUROCHIRURGISCHE GEMEINSCHAFT e.V.
Ludwig-Erhard-Straße 100
65199 Wiesbaden
(0611)432736
(0611)432739
WIESBADENER NEUROCHIRURGISCHE GEMEINSCHAFT e.V.

Förderverein der Wissenschaft in der Neurochirurgie, medizinischer Forschung

Eintragsnummer: 2922
Eintragsdatum: 28.08.1997